Disclaimer

Pijntje heeft met grote zorg aan deze website gewerkt. Pijntje streeft ernaar dat de informatie die zij op haar site plaatst actueel, nauwkeurig en feitelijk juist is.
Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan de redactie niet garanderen dat de informatie te allen tijde volledig en/of actueel is. Aan de inhoud van de site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Pijntje is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden, noch voor de gevolgen van het gebruik van de verstrekte informatie.