Gezondheidstips

Informatie over gezondheidsproducten

Gezondheid, welzijn, fitness, beweging, voeding, gewicht.
Zo maar even wat termen waar u tegenwoordig dagelijks mee te maken krijgt. Het leek ons toepasselijk op Pijntje informatie te plaatsen over gezondheidsproducten.

Informeer u altijd goed voordat u een product aanschaft dat met uw gezondheid te maken heeft.
Meer informatie over producten: Algemeen gezondheidsinformatie. Raadpleeg bij medische problemen altijd uw arts.

Tips door Pijntje

Raadpleeg altijd uw huisarts of een andere deskundige.

2011-04-19 13:04:15

Schoenadviezen voor reumatische voet

Als u reuma heeft, is het belangrijk om onderstaande schoenadviezen op te volgen. Hierdoor beperkt u het risico van drukplekken.

Als uw confectieschoenen niet voldoende bescherming bieden, kan uw podotherapeut u adviseren om hulpmiddelen te gaan gebruiken of om een andere specialist te raadplegen voor bijvoorbeeld (semi) orthopedische schoenen.

Lees volledig artikel.
2011-04-19 12:58:40

Weet wat u doet bij de reumatische voet!

Algemene adviezen Vervormingen aan de voeten veroorzaken meer druk en wrijving. Dit kan leiden tot meer eelt, wondjes en pijn. Onderstaande adviezen kunnen helpen om pijn, wondvorming en/of irritaties als gevolg van reuma te verminderen en mogelijk zelfs te voorkomen.

Veel reumapatiënten hebben problemen bij het verzorgen van hun voeten, zoals het knippen van nagels of het behandelen van eelt of likdoorns. U kunt hiervoor een (medisch) pedicure of een pedicure met reuma aantekening inschakelen. Als u twijfelt of dit verantwoord is, kunt u een afspraak maken met een podotherapeut. Deze kan beoordelen of de voetverzorging nog kan worden uitgevoerd door een (medisch) pedicure of een pedicure met reuma aantekening.

Lees volledig artikel.
2011-04-19 12:44:18

Maand van de Voet

Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten, Hilversum - Naar schatting zijn er in Nederland ongeveer 3 miljoen mensen met gewrichtsklachten. Velen hiervan zijn reumapatiënten en van al deze mensen heeft 80 – 96% voetklachten. Tijdige behandeling door een podotherapeut, dé specialist op het gebied van het functioneren van de voet en het looppatroon, kan de pijnklachten verminderen of zelfs wegnemen.

De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten is lid van de Fédération International des Podologues, een wereldwijde organisatie van professionals op het gebied van voeten en gerelateerde klachten. De maand mei is voor podotherapeuten wereldwijd ‘de Maand van de Voet’. Jaarlijks kiest de beroepsvereniging één onderwerp waaraan extra aandacht wordt besteed in een voorlichtingscampagne. Dit jaar ligt het accent op reuma.

Lees volledig artikel.
2007-06-01 03:38:55

BIG-register

De Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevat regels voor zorgverlening door beroepsbeoefenaren.

De Wet BIG richt zich op de kwaliteit van de beroepsbeoefening en bescherming van de patiënt. BIG is een kaderwet, die alleen de grote lijnen aangeeft.

Lees volledig artikel.
2007-03-20 11:09:44

Registratie privéklinieken op website

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat volgende maand privékinieken registreren. Op de website van de inspectie komt een lijst te staan met klinieken die zich vrijwillig hebben gemeld.

Dat heeft minister Ab Klink (Volksgezondheid) maandag aan de Tweede Kamer laten weten.

Lees volledig artikel.
2007-01-31 10:56:18

GGD: Nederlandse gezondheid moet naar EU top-5

Nederland moet terug in de top vijf van gezondste landen van Europa. Dat stelt de GGD Nederland. Momenteel bezet Nederland de achtste plaats.

Volgens voorzitter Ed d'Hondt moet het nieuwe kabinet ten minste 100 miljoen euro investeren in gemeentelijke gezondheidstaken als infectiebestrijding, bevolkingsonderzoek en jeugdgezondheidszorg. Hij zei dat dinsdag in Den Haag. Jeugdgezondheidszorg vormt ongeveer de helft van de werkzaamheden van de gezondheidsdiensten. D'Hondt verwacht dat met de komst van een minister voor Jeugd en Gezin een meer prominente rol voor de GGD is weggelegd. De GGD'en willen graag in één rijtje worden genoemd met politie en brandweer. Het gezondheidsnetwerk bestaat uit 35 GGD'en. ,,Voor zover de GGD nog in de schaduw van de samenleving vertoeft, zal dat de komende jaren grondig veranderen'', belooft D'Hondt.

Lees volledig artikel.
2007-01-31 10:55:53

Geen aanwijzingen voor verband tussen vaccinatie en autisme

Voor de suggestie dat de vaccinatie tegen bof, mazelen en rodehond kan leiden tot autisme blijkt geen wetenschappelijke grond te zijn. In 1998 werd die suggestie gedaan door Engelse onderzoekers. Zij rapporteerden over acht kinderen bij wie in de periode na hun vaccinatie autisme werd geconstateerd.

Sindsdien is veel onderzoek gedaan naar een mogelijk oorzakelijk verband. Dat heeft echter geen aanwijzingen opgeleverd dat de BMR-vaccinatie inderdaad tot autisme kan leiden. Tien van de twaalf auteurs hebben hun interpretatie van de gegevens uit 1998 inmiddels ingetrokken. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat vandaag wordt aangeboden aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Lees volledig artikel.
2006-10-24 20:19:09

Samenwerking in zorg bespaart veel geld

DEN HAAG (ANP) - Huisartsen, verpleegkundigen en medisch specialisten moeten beter met elkaar samenwerken bij de behandeling van chronische patiënten.

Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een rapport dat donderdag is gepresenteerd. De gezondheidszorg kan volgens de Rekenkamer veel geld besparen als de verschillende hulpverleners in de zorg hun behandelingen op elkaar afstemmen.

Lees volledig artikel.
2006-10-11 10:19:14

Beweging op het werk goed voor het hart bij diabetes patienten

Beweging op het werk goed voor het hart bij diabetes patienten Uit een Finse studie blijkt dat kans op hartsterfte bij patiënten met type 2-diabetes lager is indien men zorgt voor matige lichaamsbeweging op het werk of op weg naar of van het werk.

We weten allemaal dat lichaamsbeweging goed is voor de gezondheid en zeker ook voor diabetes patienten. We associëren lichaamsbeweging echter al te vaak met vrije tijd en activiteiten in clubverband of onder begeleiding. Dat is een al te enge visie, aldus de Finse onderzoekers.

Lees volledig artikel.
2006-09-19 07:44:46

Gangbare pijnstiller blijkt levensgevaarlijk

Een grootschalig onderzoek naar studies over pijnstillers heeft uitgewezen dat een veel voorgeschreven pil, diclofenac, in normale doses de kans op hartproblemen met 40 procent vergroot.

Het onderzoek, vandaag gepubliceerd in het Journal of the American Medical Association, analyseert de resultaten van

Lees volledig artikel.
2006-09-10 13:44:38

Niertest voor elke volwassene

AMSTERDAM - Miljoenen Nederlanders worden deze dagen opgeroepen om een niercheck te doen. Uit een grootschalig onderzoek van de Nierstichting blijkt dat maar liefst één op de 200 mannen en vrouwen in ons land zonder het te weten nierschade heeft.

De Nierstichting biedt alle volwassen Nederlanders (12,7 miljoen mensen) aan een gratis niercheck uit te voeren. Deze zelftest spoort verborgen nierschade op door te kijken naar de hoeveelheid eiwit in de urine.

Lees volledig artikel.
2006-08-29 10:44:58

Burgerservicenummer of te wel BSN

Waar de medische wereld op zijn achterste benen staat biedt pijntje.nl de mogelijkheid

om ten tijde dat het burger service nummer zal worden uitgereikt dit digitaal aan te leveren aan uw zorgverlener. Zodra de overheid begint met het uitreiken van de burgerservicesnummers zal pijntje.nl de individuele burger de gelegenheid bieden om zijn of haar zorgverlener via deze website het BSN door te geven.

Lees volledig artikel.
2006-08-29 10:18:35

Burgerservicenummer

Het burgerservicenummer (BSN) wordt in 2007 ingevoerd. Het BSN is een uniek identificerend persoonsnummer dat iedereen krijgt, die ingeschreven staat in de Gemeentelijke basisadministratie.

Wordt het BSN ook door andere partijen dan overheidsinstanties gebruikt?

Het BSN zal ook in de zorgsector als uniek persoonlijk nummer worden gebruikt. De minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft hiertoe een apart wetsvoorstel ingediend: de Wet gebruik BSN in de zorg.

Lees volledig artikel.
2006-08-16 19:41:33

Toename hulpvraag bij bekkenproblemen verwacht

Hoogleraar bekkenbodemproblematiek Mark Vierhout vreest in de toekomst een toename van moeders die problemen aan hun bekkenbodem willen laten verhelpen. Dat zei hij woensdagavond in het tv-programma Netwerk. ‘Vroeger accepteerden vrouwen dat ze verzakkingen hadden, maar oudere vrouwen van nu willen fietsen, tennissen en wandelen.’

Honderdduizenden moeders hebben meer of minder last van hun bekkenbodem, vaak als gevolg van tang- of pompverlossingen. De problematiek is het ‘stiefkindje’ van de vrouwengeneeskunde, aldus Vierhout. Er is volgens hem ook ‘geen stuiver’ voor nader onderzoek.

Lees volledig artikel.
2006-08-16 19:35:54

Visolie in babyvoeding geen blijvend effect op beweging

Toevoeging van visolie aan het dagelijks dieet van pasgeboren baby’s heeft geen blijvend effect op hun motorische ontwikkeling. Het geringe effect dat in de eerste maanden optreedt, is bij achttien maanden weer verdwenen.

Dat stelt hoogleraar ontwikkelingsneurologie Mijna Hadders-Algra van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Toch adviseert zij zwangere vrouwen om een à twee keer per week makreel en andere vette vis te eten. Bij kinderen die in de buik van hun moeder via de navelstreng visolie binnen krijgen, is na achttien maanden namelijk wel een klein verschil zichtbaar. Zij bewegen net iets vloeiender en wat minder houterig dan kinderen die geen visolie kregen tijdens de zwangerschap, blijkt uit het onderzoek van de hoogleraar.

Lees volledig artikel.
2006-08-04 23:48:58

Misschien vaccin tegen overgewicht

Amerikaanse wetenschappers hebben met succes op ratten een vaccin tegen overgewicht uitgeprobeerd. Ze hebben over hun onderzoek gepubliceerd in het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Het experimentele middel remt een lichaamseigen hormoon dat de vermindering van vet afremt. De onderzoekers van het Scripps-Researchinstituut in La Jolla benadrukken echter dat er nog veel onderzoek nodig is voor het middel ook op mensen toegepast kan worden.

Lees volledig artikel.
2006-07-27 00:43:11

Waarschuwing voor blauwalg en botulisme

Waterschap waarschuwt voor blauwalg en botulisme. Door de aanhoudende warmte in combinatie met de lage waterstand, waarschuwt Waterschap Veluwe voor botulisme en blauwalg.

Uit voorzorg waarschuwt het waterschap iedereen geen dode dieren in of bij het water aan te raken, zoals vissen of watervogels. Waar botulisme of blauwalg wordt aangetroffen, plaatst het waterschap waarschuwingsborden en het waterschap haalt de dieren dan op voor controle en op vaststelling van de doodsoorzaak.

Lees volledig artikel.
2006-06-29 10:19:51

Hoe eet ik gezond

Elk voedingsmiddel bevat verschillende voedingsstoffen in wisselende hoeveelheden. Door gevarieerd te eten, is de kans het grootst dat het lichaam voldoende van alle voedingsstoffen krijgt.

De basis voor een gezonde voeding die het Voedingscentrum met de Schijf van Vijf aanbeveelt, zorgt voor voldoende voedingsstoffen. Deze kenmerkt zich door een ruime hoeveelheid brood, aardappelen, rijst, pasta, peulvruchten en groente en fruit. Dit wordt aangevuld met zuivel, vlees, vis, eieren of vleesvervangers en een kleine hoeveelheid halvarine, margarine of bak- en braadproducten. Verder is voldoende vocht van belang.

Lees volledig artikel.
2006-06-22 10:37:30

Ongelukken zitten in een klein hoekje!

De vakantietijd breekt weer aan en pijntje hoopt natuurlijk dat een prettige tijd tegemoed gaat.

De vakantietijd breekt weer aan en pijntje hoopt natuurlijk dat een preetige tijd tegemoed gaat. Toch gebeuren en jaarlijks tijdens de vakantie honderen kleine ongevalletjes. In de meeste gevallen kunt u zelf iets doen en is het niet altijd noodzakelijk om naar de EHBO te gaan. Om zelf iets te kunnen doen moet u dan wel beschikken over EHBO materiaal. Je zijn wat dat betreft verschillen mogelijkheden. U koopt een kant en klare EHBO-doos of u schaft de verschillende materialen zelf aan. Om u een beetje op weg te helpen om uw bestaande EHBO-door aan te vullen of een eigen set samen te stellen heeft pijnte een lijst van de meest bruikbare zaken samengesteld. Een goed alternatief is natuurlijk om bij uw apotheker langs te gaan. Zij zullen u graag helpen.

Bekijk de tiplijst in uw EHBO

Lees volledig artikel.
2006-06-19 00:06:01

Ben je de bijsluiter van een bepaald medicijn kwijt, ben je niet.....

Ben je de bijsluiter van een bepaald medicijn kwijt, ben je niet op de hoogte van eventuele (bij)werkingen?

Hier is een site waar je dit allemaal zo kan opvragen.

Lees volledig artikel.
2006-06-19 00:04:30

Kosten en eigen bijdrage

Sinds 1 januari is het nieuw zorgstelsel van kracht. Dat niet alles gratis is mag duidelijk zijn.

Om te weten hoeveel uw eigen bijdrage is op sommige medicijnen heeft pijntje.nl een handige link naar een pagina waar u zelf kunt berekenen wat u eventueel zelf bijdraagt, of welke vervangende medicijnnamen beschikbaar zijn waar geen eigen bijdrage voor is.

Lees volledig artikel.
2006-05-23 08:17:44

Tegen welke ziektes inenten?

Hepatitis A is de meest voorkomenden ziekte die je in arme landen kunt oplopen. Dit virus komt vooral voor in verontreinigd eten en drinken.

Met een hepatitis A-vaccinatie die twee keer is toegediend ben je tien jaar beschermd. Malaria komt nog veel voor on tropische landen. Tegen deze ziekte is nog een vaccinatie uitgevonden, maar er zijn wel verschillende pillen die je tegen malaria beschermen.

Welke pil voor jou geschikt is, hangt af van je reisbestemming en de duur van je verblijf. Daarnaast is het belangrijk dat je jezelf ook beschermt tegen malariamuggen door middel van een muskietennet, muggenmelk en beschermende kleding.

Lees volledig artikel.